Comissió Executiva Local Compromís

Raquel Tamarit Iranzo (BLOC) Portaveu Local raquetama@yahoo.es
Josep V. Baldovi Martinez (BLOC) Sec. Finances jvbaldovi@hotmail.com
Salvador Gimenez Rodriguez (BLOC) Sec. Organització mariavoro@hotmail.es
Raul Ibañez Fos (Iniciativa) Sec. Institucional raul.ibanez@icasueca.com
Emili Xavier Chaques Jimenez (BLOC) Sec. Comunicació decategoria@hotmail.com
Carme Arlandis Escriva (BLOC) Sec. Sectorials carlandise@ono.com
Maria Planells Perez (Iniciativa) Altres Secretaries mariaiana@hotmail.com
Noelia Sistero Cortes (Iniciativa) Altres Secretaries nosico@gmail.com
M. Amparo Ferrando Garrigos (BLOC) Altres Secretaries hectorgim46@ono.com
Francesc Rosselló Pastor (Iniciativa) Altres Secretaries sueca56@hotmail.com
Xavier Masó i Ferrando (Compromís) Altres Secretaries xavimaso@hotmail.com

Compromís Sueca