Durant tots els mesos d’estiu i fins al 30 de setembre, les suecanes i suecans podran constatar com, més de cinquanta treballadores i treballadors, dediquen els seus esforços a la neteja de les entrades de la ciutat i de diversos solars urbans. Tota aquesta tasca és fruit d’una planificació acurada, programada i desenvolupada per l’anterior Govern Municipal COMPROMÍS-GISPM. Una tasca d’aquesta magnitud i d’una logística tan complicada no s’improvisa al sant demà d’arribar a l’alcaldia sense que ningú t’espere que arribes. És necessari disposar d’una perspectiva política de gestió que et permeta dissenyar i posar en pràctica en cada moment just, totes les actuacions que s’han d’implementar al llarg de l’any. Així es fan els pressupostos municipals i així es tracen les actuacions com les que estem veient aquest estiu. L’Ajuntament de Sueca no disposa ni dels mitjans ni dels recursos humans i monetaris per a desenvolupar una tasca d’aquesta magnitud, per això necessita de les subvencions que, l’Estat, la Diputació, així com les diverses Conselleries posen a disposició dels consistoris. Accedir a qualsevol d’aquestes subvencions requereix d’una tasca de coordinació dels diferents departaments, (coordinació que en l’anterior govern COMPROMÍS-GISPM va funcionar com un rellotge), de molt de temps de preparació i de la bona faena que fan continuadament els funcionaris responsables de tramitar les diferents subvencions i reunir la ingent quantitat de documentació necessària per obtindre la subvenció. De cap manera les subvencions s’adquireixen per ciència infusa ni ens les transmet ningú per osmosi inversa com ha volgut fer creure l’actual govern. Les subvencions que han permés les operacions de neteja i sanejament que estem comprovant en l’actualitat provenen dels dos plans d’ocupació següents:

SEPE (AGRÍCOLES).

Subvenció: 97.233’00 €

Aportació Municipal: 5.962’96 €

Peons Agrícoles: 23 Capatassos: 2

Duració: 01/07/2019 fins 30/09/2019

Aquest programa s’ha aplicat ininterrompudament durant l’anterior legislatura, també aquest any. El 2015 fou l’única excepció perquè com s’havia de tramitar per la legislatura que acabava (2011-2015), tot i la faena feta pels funcionaris per tindre-ho tot en temps i forma, qui aleshores era el regidor responsable no ho va firmar i no es va poder presentar. Per tant es va perdre. El regidor en qüestió ostenta actualment la Vara d’Alcaldia.

ENCORA Subvenció: 117.894’51 €

Aportació Municipal: 3.579’71 €

Peons Agrícoles: 26

Capatassos: 3

Duració: 01/06/2019 fins 31/08/2019

L’ENCORA és un nou programa d’Iniciativa Social en col·laboració amb les corporacions locals de la Comunitat Valenciana que té el seu origen en la Conselleria d’Economia Sostenible i Sectors Productius, Comerç i Treball. A les acaballes de l’any passat es va finançar un Pla Extraordinari d’Ocupació per les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, al qual ens vam acollir de seguida, tot sol·licitant la subvenció abans esmentada. En el pla presentat per obtenir la subvenció, i aconseguida posteriorment, amb la coordinació de les regidories de Medi Ambient, Serveis Municipals, Consell Agrari i Parcs i Jardins, es va acordar la distribució de les faenes i actuacions de neteja de solars, desbrossat, eliminació de punts negres d’abocadors il·legals, neteja i sanejament de parcs i jardins, etc., que s’estan realitzant ara mateix. Aquesta és l’autèntica realitat: la planificació i posada en marxa d’aquestes tasques, així com el finançament necessari per pagar els jornals de les més de cinquanta persones que se’n beneficien, junt a la coordinació conjunta de plans, de dos subvencions diferents en els quatre mesos que van a durar, fou dissenyada sis mesos abans i posada en marxa el proppassat 1 de juny, a principis d’aquest any per l’anterior govern COMPROMÍS-GISPM.

El mateix passa amb les Àrees Naturals: Assut, Muntanyeta dels Sants, Bosc de Ribera, Senda de les Vaques i Ullals de Baldoví. El 30 de maig d’aquest any es va aconseguir posar punt i final al farragós procés administratiu que ha permés contractar una empresa especialitzada per poder gestionar el manteniment, promoció i cura dels nostres espais naturals més emblemàtics. Un contracte valorat en 60.000’00 €, la resolució del qual, es feu el 22/11/2018. La duració del contracte és de dos anys més dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna. És a dir, tota l’actual legislatura.

Hi ha un tipus de polític que entén l’abast de la seua gestió, com si fos un vell Mariscal soviètic, en funció de la quantitat de medalles que es pot penjar al pit, les haja guanyat realment o no. Nosaltres entenem la política com una dedicació al servei de les persones, sempre en funció de la millora de la seua qualitat de vida. L’actual Primer Edil sembla que s’està incorporant ràpidament al primer tipus de polític, que curiosament és el que està implantat en l’imaginari popular. A més, i açò és molt preocupant tractant-se d’un polític que és diu d’esquerres, està començant a impregnarse de les maneres de fer dels seus recentment estrenats i flamants socis de dreta extrema: quan la realitat no l’afavoreix o, directament, no li agrada, se la inventa. Això té un nom modern i en anglès: fake news.